Husum Danske Skole
 
 
Klaus Groth Str. 45, 25813 Husum
Kontortid i skoletiden
Telefonisk henvendelse mellem kl. 08.00 - kl. 11.00 og kl. 11.30 til kl. 13.00
Telefon: 04841 73610
Fax: 04841 74603
 
Skoleledelsen:
Skoleinspektør: Solveig Aggerholm
Viceskoleinspektør: Karl-Heinz Blumenau
 
Skolesekretær: Ute Clausen