Skolebestyrelsens kalender

august
20-08-2018 Første skoledag efter sommerferien for 2.-10. klasse
20-08-2018 "ryste-sammen-projekt" F9
21-08-2018 "ryste-sammen-projekt" F9
21-08-2018 09:30-11:00 Indskoling 1. klasse
22-08-2018 "ryste-sammen-projekt" F9
23-08-2018 "ryste-sammen-projekt" F9
23-08-2018 13:15-14:15 Teammøde 4. kl.
24-08-2018 "ryste-sammen-projekt" F9
27-08-2018 14:30-15:30 Fælles Evaluering infomøde om gruppelæseprøver dansk
27-08-2018 15:30-16:30 Fælles evaluering info om ST-prøver 3.-10. kl
27-08-2018 15:30-16:30 Fælles evaluering info om læseprøver 7.-10. kl
27-08-2018 19:00 Fælles SR om trafik
27-08-2018 19:00-21:00 SR møde
28-08-2018 15:30-16:30 Fælles evaluering om MG prøver
28-08-2018 16:30-17:30 Fælles evaluering engelsk
29-08-2018 19:00-20:30 Forældreaften 4. klasse
30-08-2018 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
september
03-09-2018 Udveksling Hjørring
04-09-2018 Udveksling Hjørring
04-09-2018 19:00-20:30 Forældreaften FA
05-09-2018 Udveksling Hjørring
06-09-2018 Udveksling Hjørring
06-09-2018 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
07-09-2018 Udveksling Hjørring
07-09-2018 Lejrskole Skjern 4. klasse
09-09-2018 Lejerskole Skjern 4. klasse
11-09-2018 08:00-13:00 Skolefotografen
12-09-2018 Besøg fra Gustav-Johannsen Skolen
12-09-2018 08:00-14:00 Skolefotografen 1.-10. klasse festsalen
13-09-2018 Besøg fra Gustav-Johannsen Skolen
13-09-2018 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
14-09-2018 Besøg fra Gustav-Johannsen Skolen
17-09-2018 19:00-21:00 Fælles SR/PR
20-09-2018 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
24-09-2018 08:00-10:15 Hygiejnebelæring og praktikinfo 9.årgang
27-09-2018 F9 Bewerbungstræning ved AOK
27-09-2018 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
oktober
01-10-2018 13:15-14:15 PR kort
04-10-2018 Seminar efterskoler Christianslyst
04-10-2018 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
05-10-2018 Seminar efterskoler Christianslyst
25-10-2018 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
25-10-2018 19:00 Ordinært FR møde
29-10-2018 Praktik F9
29-10-2018 Praktik F9 fleks hold 1
29-10-2018 19:00-21:00 SR møde
30-10-2018 Praktik F9
30-10-2018 Praktik F9 fleks hold 1
31-10-2018 Reformationsdag- fridag
31-10-2018 Praktik F9
november
01-11-2018 Praktik F9
01-11-2018 Praktik F9 fleks hold 1
01-11-2018 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
02-11-2018 Praktik F9
02-11-2018 Praktik F9 fleks hold 1
05-11-2018 Praktik F9
05-11-2018 Praktik F9 fleks hold 1
05-11-2018 13:15-16:15 PR langt
05-11-2018 14:30-17:30 Skofo kursus i Brandsikkerhed
06-11-2018 Praktik F9
06-11-2018 Praktik F9 fleks hold 1
06-11-2018 14:30-17:30 Skofo kursus i Brandsikkerhed
07-11-2018 Praktik F9
07-11-2018 Praktik F9 fleks hold 1
08-11-2018 Praktik F9
08-11-2018 Praktik F9 fleks hold 1
08-11-2018 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
08-11-2018 15:00-16:30 Rejselærermøde
09-11-2018 Praktik F9
09-11-2018 Praktik F9 fleks hold 1
13-11-2018 14:30-17:00 Fælles evaluering- obligatorisk da, ty, ma 2. kl
14-11-2018 09:00-10:00 Skolekoncert på Læk Danske Skole
15-11-2018 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
15-11-2018 14:30-17:00 Obligatorisk evalueringsmøde for da; ty; ma 4. kl
19-11-2018 19:00-21:00 SR møde
20-11-2018 14:30-17:00 Obligatorisk evaluering da;eng;ty; mat F7
22-11-2018 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
22-11-2018 08:30-16:30 Tjenstlig møde Husum Fællesskoledistrikt
26-11-2018 15:00-20:00 Skole-hjemsamtaler alle klasser
27-11-2018 15:00-20:00 Skole-hjemsamtaler alle klasser
29-11-2018 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
29-11-2018 16:00-18:00 SSF Husum julebag i skolekøkkenet for alle medlemmer
december
03-12-2018 13:15-14:15 PR kort
04-12-2018 Fælles elevråd
06-12-2018 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
06-12-2018 17:00-19:00 Julefest
13-12-2018 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
17-12-2018 19:00-21:00 SR møde
20-12-2018 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
januar
07-01-2019 13:15-14:15 PR kort
10-01-2019 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
10-01-2019 13:15 Karaktermøde indA, indB, 3. og 4. kl
12-01-2019 09:00-12:00 Klausurdag SR
14-01-2019 13:15 Karaktermøde FA, FB
15-01-2019 13:15 Karaktermøde F5, F6
17-01-2019 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
17-01-2019 13:15 Karaktermøde F7, F8
21-01-2019 13:15 Karaktermøde F9f, F9a, F10
24-01-2019 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
25-01-2019 Karakterbøger udleveres
28-01-2019 Projekteksamen F9/fleks
29-01-2019 Projekteksamen F9/fleks
30-01-2019 Projekteksamen F9/fleks
31-01-2019 Projekteksamen F9/fleks
31-01-2019 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
februar
01-02-2019 Projekteksamen F9/fleks
04-02-2019 Projekteksamen F9/fleks
04-02-2019 13:15-16:15 PR langt
07-02-2019 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
14-02-2019 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
18-02-2019 14:30-17:00 LP-netværksmøde tjenstligt indkaldt
21-02-2019 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
23-02-2019 12:00-15:00 Efterskolernes dag for alle interesserede på Duborg Skolen
25-02-2019 19:00-21:00 SR møde
28-02-2019 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
28-02-2019 08:30-12:00 Skolekorstævne
marts
04-03-2019 13:15-14:15 PR kort
07-03-2019 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
14-03-2019 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
18-03-2019 Praktik F8
18-03-2019 19:00-21:00 SR møde
19-03-2019 Praktik F8
20-03-2019 Praktik F8
21-03-2019 Praktik F8
21-03-2019 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
22-03-2019 Praktik F8
25-03-2019 Praktik F8
26-03-2019 Praktik F8
27-03-2019 Praktik F8
28-03-2019 Ordinært FR møde
28-03-2019 Praktik F8
28-03-2019 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
29-03-2019 Praktik F8
april
01-04-2019 15:00-20:00 Samtaler alle klasser
02-04-2019 15:00-20:00 Samtaler alle klasser
04-04-2019 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
08-04-2019 19:00 Store forældreaften
25-04-2019 Fælles ER møde
25-04-2019 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
29-04-2019 13:15-16:15 PR langt
maj
02-05-2019 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
03-05-2019 Dansk skr. eksamen
06-05-2019 19:00-21:00 SR møde
07-05-2019 Skr. eksamen tysk
09-05-2019 Engelsk skr. ESA
09-05-2019 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
13-05-2019 13:15-14:15 PR kort
14-05-2019 Skriftlig matematik ESA
15-05-2019 Engelsk ensamen praktisk del MSA/ESA
16-05-2019 Engelsk ensamen praktisk del MSA/ESA
16-05-2019 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
17-05-2019 Engelsk ensamen praktisk del MSA/ESA
20-05-2019 14:30-17:00 LP-netværksmøde tjenstligt indkaldt
23-05-2019 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
24-05-2019 17:00-19:00 Årsmøde Husum
26-05-2019 Friluftamøde Tönning
27-05-2019 13:15 Karaktermøde F9f, F9, F10
28-05-2019 13:15 Karaktermøde F7, F8
juni
03-06-2019 Mundtlig dansk ESA/MSA
03-06-2019 19:00-21:00 SR møde
04-06-2019 Mundtlig dansk ESA/MSA
05-06-2019 Mundtlig dansk ESA/MSA
06-06-2019 Mundtlig dansk ESA/MSA
06-06-2019 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
07-06-2019 Mundtlig dansk ESA/MSA
11-06-2019 13:15 Karaktermøde F5, F6
13-06-2019 Mundtlig eksamen øvrige fag
17-06-2019 13:15 Karaktermøde FA, FB
18-06-2019 13:15 Karaktermøde IndA, IndB, 3. kl, 4. kl
20-06-2019 17:00-19:00 Dimission på Husumhus
21-06-2019 Karakterbøger udleveres
24-06-2019 13:30-17:00 Planlægningsdag næste skoleår
28-06-2019 Sidste skoledag inden sommerferien