Skolebestyrelsens kalender

november
19-11-2018 19:00-21:00 SR møde
20-11-2018 14:30-17:00 Obligatorisk evaluering da;eng;ty; mat F7
21-11-2018 08:00-20:00 Frisisklærer seminar i Ljouert
21-11-2018 09:00-11:00 Daniela Pauls fra Arbeitsagentur på besøg
21-11-2018 11:30 Besøg af Tønder Handelsskole
21-11-2018 11:30-13:05 Daniela Pauls fra Arbeitsagentur på besøg i F9a/b
22-11-2018 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
22-11-2018 08:30-16:30 Tjenstlig møde Husum Fællesskoledistrikt
23-11-2018 11:00-14:00 skoleledermøde
24-11-2018 15:00 Lucia synger i kirken
26-11-2018 13:15-13:55 SR-legepladsudvalget
26-11-2018 15:00-19:00 Skole-hjemsamtaler alle klasser
27-11-2018 15:00-19:00 Skole-hjemsamtaler alle klasser
28-11-2018 13:00-16:00 skoleledermøde - CP tivolisalen
29-11-2018 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
29-11-2018 16:00-18:00 SSF Husum julebag i skolekøkkenet for alle medlemmer
30-11-2018 16:00-20:00 Skolens julestue
december
01-12-2018 08:00-17:30 fritidshjemmet holder julearrangement i sløjdlokalet
03-12-2018 08:00-08:30 Syng julen ind 1.-3. kl og FA
03-12-2018 13:15-15:15 PR mellemlangt
04-12-2018 Fælles elevråd
05-12-2018 07:50-08:10 Fællesamling i festsalen
05-12-2018 14:00-14:45 Læsekonference da/ty F7
06-12-2018 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
06-12-2018 17:00-19:00 Julefest
07-12-2018 16:30 Luciaoptog Cura Seniorenzentrum
09-12-2018 Husum Cricket Club i hallen
10-12-2018 08:00-08:30 Syng julen ind 4.-6. klasse og FB
11-12-2018 09:00-11:00 Daniela Pauls fra Arbeitsagentur på besøg
11-12-2018 11:30-12:15 Daniela Pauls fra Arbeitsagentur på besøg i F10
13-12-2018 08:00 Luciaoptog gennem skolen
13-12-2018 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
17-12-2018 19:00-21:00 SR møde
18-12-2018 08:50-09:20 Julegudstjeneste i kirken for 7. - 10.kl.
18-12-2018 09:50-10:20 Julegudstjeneste i kirken for 1. - 6.kl.+ FA og FB
18-12-2018 11:30-13:00 Møde ressourceteam
19-12-2018 10:00 Foredrag med Jonas Mahler Sikker trafik
19-12-2018 16:30 Luciaoptog, Gemeinnütziges Alten- und Pflegeheim
20-12-2018 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
20-12-2018 16:30 Luciaoptog Liette- Eller- Haus, alderdomshjem
22-12-2018 Husum Cricket Club i hallen
januar
07-01-2019 13:15-14:15 PR kort
09-01-2019 09:00-11:00 Daniela Pauls fra Arbeitsagentur på besøg
10-01-2019 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
10-01-2019 13:15 Karaktermøde indA, indB, 3. og 4. kl
12-01-2019 Husum Cricket Club i hallen
12-01-2019 09:00-12:00 Klausurdag SR
14-01-2019 13:15 Karaktermøde FA, FB
15-01-2019 13:15 Karaktermøde F5, F6
16-01-2019 07:50-08:10 Fællesamling i festsalen
17-01-2019 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
17-01-2019 13:15 Karaktermøde F7, F8
21-01-2019 13:15 Karaktermøde F9f, F9a, F10
24-01-2019 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
25-01-2019 Karakterbøger udleveres
26-01-2019 Husum Cricket Club i hallen
28-01-2019 Projekteksamen F9/fleks
29-01-2019 Projekteksamen F9/fleks
30-01-2019 Projekteksamen F9/fleks
30-01-2019 19:00-21:00 Forældreaften om ungdomsuddannelser og eksamen
31-01-2019 Projekteksamen F9/fleks
31-01-2019 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
februar
01-02-2019 Projekteksamen F9/fleks
01-02-2019 Husum Cricket Club i hallen
02-02-2019 Husum Cricket Club i hallen
03-02-2019 Husum Cricket Club i hallen
04-02-2019 Projekteksamen F9/fleks
04-02-2019 13:15-16:15 PR langt
05-02-2019 09:00-10:30 Forfatterbesøg 9. og 10. klasse
06-02-2019 07:50-08:10 Fællesamling i festsalen
06-02-2019 08:00 Det blå gymnasium Tønder (intro m. overnatning)
07-02-2019 -13:00 Det blå gymnasium Tønder (intro m. overnatning)
07-02-2019 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
08-02-2019 18:00-21:30 "Nacht der Bewerber" VR-Bank, Husum
14-02-2019 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
16-02-2019 Husum Cricket Club i hallen
18-02-2019 14:00-17:00 Tjensteligt møde vedr. nye læreplaner
18-02-2019 14:30-17:00 LP-netværksmøde tjenstligt indkaldt
21-02-2019 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
23-02-2019 SdU badminton-camp i hallen
23-02-2019 12:00-15:00 Efterskolernes dag for alle interesserede på Duborg Skolen
24-02-2019 SdU badminton-camp i hallen
25-02-2019 10:00 Teater Husumhus
25-02-2019 12:00 Teater HUsumhus
25-02-2019 19:00-21:00 SR møde
28-02-2019 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
28-02-2019 08:30-12:00 Skolekorstævne i Husum
marts
04-03-2019 13:15-14:15 PR kort
07-03-2019 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
09-03-2019 Husum Cricket Club i hallen
13-03-2019 07:50-08:10 Fællesamling i festsalen
14-03-2019 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
17-03-2019 SdU badminton
18-03-2019 Praktik F8
18-03-2019 19:00-21:00 SR møde
19-03-2019 Praktik F8
20-03-2019 Praktik F8
21-03-2019 Praktik F8
21-03-2019 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
22-03-2019 Praktik F8
25-03-2019 Praktik F8
26-03-2019 Praktik F8
27-03-2019 Praktik F8
28-03-2019 Ordinært FR møde
28-03-2019 Praktik F8
28-03-2019 08:00-17:00 Boys and Girls Day
28-03-2019 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
29-03-2019 Praktik F8
april
01-04-2019 15:00-20:00 Samtaler alle klasser
02-04-2019 15:00-20:00 Samtaler alle klasser
03-04-2019 07:50-08:10 Fællesamling i festsalen
03-04-2019 12:00-12:45 Skolekoncert for 4.-5. klasse på Husum Hus
04-04-2019 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
08-04-2019 19:00 Store forældreaften
25-04-2019 Fælles ER møde
25-04-2019 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
29-04-2019 13:15-16:15 PR langt
30-04-2019 10:30-11:15 Koncert Idrætshallen, FL
maj
02-05-2019 Det blå gymnasium Tønder (intro m. overnatning)
02-05-2019 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
03-05-2019 Dansk skr. eksamen
03-05-2019 Det blå gymnasium Tønder (intro m. overnatning)
06-05-2019 19:00-21:00 SR møde
07-05-2019 Skr. eksamen tysk
08-05-2019 07:50-08:10 Fællesamling i festsalen
09-05-2019 Engelsk skr. ESA
09-05-2019 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
13-05-2019 13:15-14:15 PR kort
14-05-2019 Skriftlig matematik ESA
15-05-2019 Engelsk ensamen praktisk del MSA/ESA
16-05-2019 Engelsk ensamen praktisk del MSA/ESA
16-05-2019 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
17-05-2019 Engelsk ensamen praktisk del MSA/ESA
20-05-2019 14:30-17:00 LP-netværksmøde tjenstligt indkaldt
23-05-2019 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
24-05-2019 17:00-19:00 Årsmøde Husum
26-05-2019 Friluftamøde Tönning
27-05-2019 13:15 Karaktermøde F9f, F9, F10
28-05-2019 13:15 Karaktermøde F7, F8
juni
03-06-2019 Mundtlig dansk ESA/MSA
03-06-2019 FB på Rendbjerg
03-06-2019 19:00-21:00 SR møde
04-06-2019 Mundtlig dansk ESA/MSA
04-06-2019 FB på Rendbjerg
05-06-2019 Mundtlig dansk ESA/MSA
05-06-2019 FB på Rendbjerg
06-06-2019 Mundtlig dansk ESA/MSA
06-06-2019 FB på Rendbjerg
06-06-2019 08:30-09:30 Fællesmøde med B&U
07-06-2019 Mundtlig dansk ESA/MSA
11-06-2019 13:15 Karaktermøde F5, F6
13-06-2019 Mundtlig eksamen øvrige fag
17-06-2019 13:15 Karaktermøde FA, FB
18-06-2019 13:15 Karaktermøde IndA, IndB, 3. kl, 4. kl
20-06-2019 17:00-19:00 Dimission på Husumhus
21-06-2019 Karakterbøger udleveres
24-06-2019 13:30-17:00 Planlægningsdag næste skoleår
28-06-2019 Sidste skoledag inden sommerferien
september
03-09-2019 08:00-11:00 Skolefotografen i IndA, 4. kl. F7 og F9
16-09-2019 Praktik F9
17-09-2019 Praktik F9
18-09-2019 Praktik F9
19-09-2019 Praktik F9
20-09-2019 Praktik F9
23-09-2019 Praktik F9
24-09-2019 Praktik F9
25-09-2019 Praktik F9
26-09-2019 Praktik F9
27-09-2019 Praktik F9
november
02-11-2019 SdU seniorbadminton